top of page

OM PROSESSEN

Ein vesentleg del av utarbeidinga av tilflyttarstrategien har vore å forankra arbeidet og involvera innbyggjarane. Deira erfaringar, synspunkt og behov har gjeve essensiell innsikt for at strategien skulle bli relevant og treffe godt. Sjå under korleis me har arbeida med å forankre og involvere. 

Mars 2023

37 bedrifter gjekk saman på Bømlo og spleisa for å lage ein tilflyttarstrategi av LÉVA Urban Design

image_edited.jpg
image.png
image_edited.jpg

24. mars 2023

Opning av bygdalab på Langevåg

01. april 2023

Bømloundersøkinga blir live! Totalt deltok 1279 personar i undersøkinga.

image.png
image.png

24. april 2023

Næringslivsfrukost på Langevåg

10. juni 2023

Utstilling på FOLK på Bømlo

image.png
image.png

12. juni 2023

Arbeidsverksted med 60 deltakarar. Beståande av skuleelevar, næringslivsrepresentantar, politikarar, kommunetilsette, pensjonistar og frivillige.

18. august 2023

Presentasjon av førebelse funn på bygdamøte Finnås

31. august 2023

Presentasjon av førebels funn bygdamøte Rubbestadneset

27. september 2023

Presentasjon av førebels funn bygdamøte Moster

03. oktober 2023

Presentasjon av førebels funn bygdamøte Svortland

bottom of page