top of page

KUNNSKAPSGRUNNLAGET

Kunnskapsgrunnlaget er bygga på forsking og data frå ei omfattande undersøking som vart gjennomført på Bømlo.

 

Resultata frå kunnskapsgrunnlaget vart brukt til å arrangere ein større workshop med sentrale aktørar på Bømlo, inkludert tilsette frå kommunen, politikarar, næringsdrivande og andre engasjerte folk lokalt. Grendelaga var òg representert under workshopen.

IMG_3003.JPG

Artiklar:

bottom of page