top of page

DATA OG RESULTAT

Frå innbyggarundersøkinga

Innbyggarundersøkinga blei besvart av folk som bur på Bømlo, har vaks opp på Bømlo men flytta vekk, eller har ei eller anna form for tilknyting til øyane. Heile 1279 personar svarte på undersøkinga. Dette har gitt oss mengder med medverkingsdata om kva folk likar med staden, kva dei opplever som utfordringar, folk sine føretrukne bupreferansar og kvifor personar med tilknyting til staden vel å ikkje flytte tilbake. Dataen er ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget som strategien er bygd på.

Nedanfor kan du bla gjennom og lese dataen.

Merk: Personlege opplysningar eller data som saman kan brukast til å identifisere enkeltpersonar, er fjerna frå datasettet.

bottom of page